Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Efekt kształcenia:
Zna organizację przedsiębiorstwa turystycznego
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej