Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Efekt kształcenia:
Zna podstawy zarządzania atrakcjami turystycznymi
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej
  • TR2A_W15
    Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym