Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować projekt inwestycji turystycznej
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U03
  Potrafi zarządzać produktem turystycznym w tym wykorzystując nowe technologie informatyczne
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U09
  Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR2A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych
 • TR2A_U14
  Posiada umiejętność opracowania inżynierii finansowej dla różnych typów przedsięwzięć w turystyce, rekreacji i innych usługach czasu wolnego
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne