Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia ogólna i turystyczna
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej.
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej