Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomedycyna
Efekt kształcenia:
He knows the basic concepts in the field of biomedicine
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego