Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geoparki
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie tworzenia geoparków dla ochrony georóżnorodności i zrównoważonego rozwoju oraz promocji dziedzictwa geologicznego
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych