Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomedycyna
Efekt kształcenia:
He can indicate the share of minerals in the construction of the human body
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych