Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomedycyna
Efekt kształcenia:
Can characterize natural sources of danger to human health and life
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych