Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomedycyna
Efekt kształcenia:
Umie określić negatywny wpływ substancji na organizm człowieka
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce