Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia odkryć geograficznych
Efekt kształcenia:
Zna historie i motywacje odkryć geograficznych w średniowieczu.
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego