Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia odkryć geograficznych
Efekt kształcenia:
Potrafi wyjaśnić przyczyny ekonomiczno-polityczne wielkich odkryć geograficznych i zna ich historie
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych