Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krajobrazy Ziemi
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować i opisać krajobrazy naturalne stref klimatycznych Ziemi
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych