Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krajobrazy Ziemi
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi scharakteryzować krajobrazy naturalne Polski
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej