Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie uzdrowiskiem
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje z zakresu zarządzania firmą uzdrowiskową
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W15
    Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym