Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie uzdrowiskiem
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie procesy i zjawiska związane z zarządzaniem firmą, jak również przebieg procesów w usługowym łańcuchu wartości
Powiązania z EKK:
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W04
  Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
 • TR2A_W09
  Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego
 • TR2A_W11
  Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej