Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie uzdrowiskiem
Efekt kształcenia:
Zna metody pomiaru jakości/satysfakcji klienta w uzdrowisku i narzędzia poprawy jakości w obsłudze klienta
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych