Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie uzdrowiskiem
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie metody zarządzania firmą oraz obsługą klienta
Powiązania z EKK:
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W04
  Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
 • TR2A_W09
  Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego
 • TR2A_W15
  Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym