Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie uzdrowiskiem
Efekt kształcenia:
Umie zastosować metody analizy strategicznej w praktyce oraz metody zarządzania obsługą klienta i metody pomiaru jakości obsługi klienta w firmie uzdrowiskowej
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U02
  Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
 • TR2A_U03
  Potrafi zarządzać produktem turystycznym w tym wykorzystując nowe technologie informatyczne
 • TR2A_U04
  Zna zasady organizacji komunikacji zewnętrznej z organizatorami turystyki
 • TR2A_U07
  Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
 • TR2A_U08
  Posiada umiejętność rozwijania przedsiębiorczości i innowacji do działalności gospodarczej w turystyce
 • TR2A_U12
  Posiada umiejętności dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb zarządzania firmą turystyczną na różnych poziomach
 • TR2A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych