Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elementy geodezji i kartografii
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W08
    ma szczegółową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki niezbędną przy tworzeniu modeli matematycznych opisujących wybrane procesy; ma podbudowaną teoretyczną wiedzę z zakresu zastosowań metod numerycznych i metod optymalizacji