Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy geodezji i kartografii
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność przedstawienia rzeźby terenu na mapie i przekroju morfologicznym oraz potrafi wykonać przekrój z prostej mapy geologicznej.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IT2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe