Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elementy geodezji i kartografii
Efekt kształcenia:
Student zna główne zasady konstrukcji map geologicznych i geośrodowiskowych i rozdziela zawartość warstw geodezyjno - topograficznych mapy od warstw tematycznych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
  • IT2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IT2A_U04
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań z zakresu pozyskiwania wiedzy z danych