Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mezostruktury tektoniczne w kartografii geologicznej
Efekt kształcenia:
Student ma podstawy wiedzy w zakresie interpretacji pól naprężeń tektonicznych w oparciu o analizę drobnych struktur tektonicznych
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.