Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mezostruktury tektoniczne w kartografii geologicznej
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.