Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mineralne surowce odpadowe
Efekt kształcenia:
Student rozumie pojęcia związane z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami mineralnymi: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.