Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mineralne surowce odpadowe
Efekt kształcenia:
Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych (aktualnych i perspektywicznych).
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.