Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekologia
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność interpretowania zjawisk ekologicznych i zna podstawy biogeochemii
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W01
  Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
 • OS1A_W02
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • OS1A_W04
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień biologii, mikrobiologii, biochemii.
 • OS1A_W08
  Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą podstawy mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki, optyki, elektryczności i magnetyzmu oraz fizyki jądrowej przydatną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych wystepujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska.
 • OS1A_W13
  Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w gleboznawstwie, geofizyce, remediacji, renaturyzacji oraz geochemii, biochemii, mikrobiologii.