Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria geochemiczna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o możliwych do wykorzystania w inżynierii geochemicznej najważniejszych procesach naturalnych wpływających na migrację zanieczyszczeń, ich rozkład i neutralizację w środowisku.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W01
  Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
 • OS2A_W05
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk chemicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_W08
  Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
 • OS2A_W21
  Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.