Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria geochemiczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować przemiany zanieczyszczeń w wybranych procesach inżynierii geochemicznej i wskazać miejsca ich zastosowania.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U01
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk chemicznych, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.