Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Instrumentalne metody analityczne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat konieczności stosowania metod komplementarnych w analizie próbek środowiskowych
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W11
    Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku.
  • OS1A_W13
    Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w gleboznawstwie, geofizyce, remediacji, renaturyzacji oraz geochemii, biochemii, mikrobiologii.