Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Instrumentalne metody analityczne
Efekt kształcenia:
zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych próbek, a także metody szacowania błędów pomiarów
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W09
    Zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów.