Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instrumentalne metody analityczne
Efekt kształcenia:
stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o środowisku, wykonuje w laboratorium proste pomiary oraz interpretuje wyniki analiz
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
 • OS1A_U06
  Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne.
 • OS1A_U08
  Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary chemiczne.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.