Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Instrumentalne metody analityczne
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji
Powiązania z EKK:
  • OS1A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS1A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.