Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria geochemiczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z najważniejszych metod i technik inżynierii geochemicznej stosowanych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U07
    Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
  • OS2A_U19
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
  • OS2A_U23
    Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla ochrony środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi.