Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria geochemiczna
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu inżynierii geochemicznej i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.