Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria geochemiczna
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu stosowania inżynierii geochemicznej na środowisko, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.