Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria geochemiczna
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.