Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Environmental technology
Efekt kształcenia:
Student potrafi wybrać i zastosować metody i narzędzia stosowane w ochronie środowiska dla celów rozwiązania prostego działania inzynierskiego.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U22
    Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.