Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z inżynierii mineralnej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnym
Powiązania z EKK:
 • IS2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS2A_W02
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS2A_W03
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS2A_W04
  ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów
 • IS2A_W06
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska
 • IS2A_W07
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska