Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
Umie dokonywać analizy ekonomicznej wykonywanych zadań inżynierskich w przedsiębiorstwie
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U22
    zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą zawodową
  • IT2A_U23
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich