Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki mikroprocesorowe
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W11
    ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów