Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki mikroprocesorowe
Efekt kształcenia:
potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U09
    potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji