Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inteligentne systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski