Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inteligentne systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów