Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki informatyczne w turystyce
Efekt kształcenia:
Zna powszechnie stosowane programy komputerowe w celu wspomagania biur turystycznych
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych