Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać prezentacje za pomocą różnych technik multimedialnych
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce