Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia związane z multimediami
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W07
    Zna i rozumie różnorodne relacje interdyscyplinarne w naukach o turystyce wraz z metodyką ich badania