Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Smart metering systems
Efekt kształcenia:
podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych
Powiązania z EKK:
  • BM2A_K05
    podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli techniki i zagrożeniach z niej wynikających i opinie w sposób zrozumiały, korzystając ze środków masowego przekazu