Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej