Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce