Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Krajobrazy Ziemi
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprezentować walory krajobrazowe wybranego regionu świata
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych